Directors.cz
Hledat Hledat
Directors - studium managementu on-line.
Jen vy rozhodujete co, kdy, kde a jakým způsobem se budete učit.
Nápověda

Zde najdete návody
a tipy na používání vortálu
Directors a další odpovědi
na nejčastější dotazy.

více


Klientské centrum

Máte otázku, připomínku
ke studiu či námět
na zlepšení? Zde máte
možnost kontaktovat
naše specialisty.

více


Aktuality

Přečtěte si aktuální zprávy.

více


Obsah studia

Získejte znalosti na úrovni
titulu MBA, ale bez nutnosti
studia v anglickém jazyce,
zato v co nejkratším čas-
ovém rámci a za zlomek
ceny zaplacené v některé
renomované škole.

více


Certifikáty

Získejte nejen úřední doklad MŠMT, ale i ceněný závě-
rečný diplom opravňující k užívání titulu DiM!

více


Newsletter

Chcete se rychle a stručně dozvědět více informací o studiu u nás? Stáhněte si newsletter ve formátu PDF.

stáhnout

Certifikáty
Získejte ceněný závěrečný diplom opravňující k užívání titulu DiM.
Studijní program Directors, způsob výuky a systém řízení kvality vyhovuje špičkovým evropským požadavkům na manažerskou výuku formou e-learningu. V současné době jsme také držitelé akreditace MŠMT na rekvalifikační program Management on-line.
Jednotlivé lekce a moduly jsou zakončeny certifikáty (Lesson certificate, Module certificate) a po úspěšném absolvování všech modulů a složení závěrečné zkoušky před komisí získáte nejen úřední doklad MŠMT, ale i závěrečný diplom Diploma in Management, který vás opravňuje k užívání manažerského titulu DiM psaným za jménem.
Výsledky studia se automaticky zapisují do každého vydaného certifikátu a diplomu podle bodové stupnice A-F, která je kompatibilní s Evropským kreditovýmsystémem ECTS - European Credit Transfer System.
Lesson certificate:
Po úspěšném zakončení každé lekce obdržíte tento certifikát v elektronické podobě. Jeho platnost si bude moci kdokoliv zpětně ověřit pomocí vydaného patnáctimístného čísla Certificate number na úvodní stránce vortálu Directors v části Ověření certifikátu.
Module certificate:
Po úspěšném zakončení každého modulu obdržíte tento ceněný certifikát v elektronické podobě. Jeho platnost si také bude moci kdokoliv zpětně ověřit na úvodní stránce vortálu Directors.
Diploma in Management:
Studenti, kteří vystudují všech 65 studijních lekcí, budou emailem vyzváni k dostavení se k závěrečné zkoušce před komisí. Ta se bude konat ve studijních prostorách Business Centra Hybernská na Praze 1. Závěrečná zkouška probíhá pomocí vyplnění elektronického testu. Ať už zvládnete veškeré studium na jedničku nebo pokazíte co se dá, bude po zakončení všech pěti modulů a závěrečné zkoušce zapsán váš celkový studijní výsledek v závěrečném diplomu Diploma in Management, který obdržíte nejen v elektronické, ale i tištěné podobě. Zisk diplomu vás opravňuje k užívání titulu DiM psaným za jménem. Platnost diplomu si samozřejmě bude moci kdokoliv zpětně ověřit na úvodní stránce vortálu Directors. Pozor! Pro získání diplomu je nutné v průběhu objednávání vyplnit všechny povinné osobní údaje včetně rodného čísla a vložení čitelné identifikační fotografie titulní strany vašeho Občanského průkazu ve formátu jpg, png, nebo gif!
Osvědčení o rekvalifikaci:
Po úspěšném složení závěrečné zkoušky před komisí získáte úřední doklad Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (platí pouze pro studenty kombinovaného programu Directors rekvalifikační program). Toto Osvědčení o rekvalifikaci má celostátní a časově neomezenou platnost a nahrazuje odborné vzdělání pro pracovní činnost „Manager“.
Pokud chcete začít ihned rozvíjet svoje manažerské schopnosti a dovednosti a získat ceněné certifikáty, ještě nikdy jste neměli lepší možnost – Ukázková lekce zdarma.
Modul 1.
Podnikání vaší firmy
1.1. Proč studovat management
1.2. Strategická podpora
1.3. Systémová podpora
1.4. Personální podpora
1.5. Zavedení změn
Modul 2.
Strategická podpora
Kurz 2.1.
Podnikatelský záměr
2.1.A. Vize firmy
2.1.B. Poslání firmy
2.1.C. Strategie firmy
Kurz 2.2.
Produkt
2.2.A. Portfolio produktů
2.2.B. Životní cyklus produktů
2.2.C. Vrstvy produktů
Kurz 2.3.
Cena
2.3.A. Cenová politika
2.3.B. Tvorba ceny
2.3.C. Přizpůsobení ceny
Kurz 2.4.
Distribuce
2.4.A. Druhy distributorů
2.4.B. Hloubka distribuční cesty
2.4.C. Šířka distribuční cesty
Kurz 2.5.
Komunikace
2.5.A. Komunikační proces
2.5.B. Komunikační prostředky
2.5.C. Komunikační sdělení
Modul 3.
Systémová podpora
Kurz 3.1.
Vnitřní členění firmy
3.1.A. Struktura firmy
3.1.B. Seskupování práce
3.1.C. Dimenze struktury
Kurz 3.2.
Atmosféra firmy
3.2.A. Kultura firmy
3.2.B. Dodržování smluv
3.2.C. Řešení konfliktů
Kurz 3.3.
Vedení firmy
3.3.A. Styl vedení
3.3.B. Interpersonální komunikace
3.3.C. Využití moci
Kurz 3.4.
Firemní operace
3.4.A. Úspornost operací
3.4.B. Účinnost operací
3.4.C. Účelnost operací
Kurz 3.5.
Finanční řízení firmy
3.5.A. Finanční účetnictví
3.5.B. Provozní účetnictví
3.5.C. Manažerské účetnictví
Modul 4.
Personální podpora
Kurz 4.1.
Práce se skupinou
4.1.A. Vztahy ve skupině
4.1.B. Vývojové fáze skupiny
4.1.C. Složení skupiny
Kurz 4.2.
Personální řízení
4.2.A. Analýza pracovních míst
4.2.B. Personální plán
4.2.C. Manažerský audit
Kurz 4.3.
Personální zabezpečování
4.3.A. Vyhledávání a získávání
4.3.B. Výběr a přijímání
4.3.C. Uvolňování
Kurz 4.4.
Personální administrace
4.4.A. Hodnocení
4.4.B. Odměňování
4.4.C. Motivace
Kurz 4.5.
Personální rozvoj
4.5.A. Vzdělávání a výcvik
4.5.B. Řízení znalostí
4.5.C. Péče a vztahy
Modul 5.
Zavedení změn
Kurz 5.1.
Definice problému
5.1.A. Závažnost problému
5.1.B. Složitost problému
5.1.C. Rozhodovací analýza
Kurz 5.2.
Diagnóza změny
5.2.A. Znalost externích dat
5.2.B. Znalost interních dat
5.2.C. Situační analýza
Kurz 5.3.
Rozmrazení
5.3.A. Identifikace stran
5.3.B. Odpor vůči změně
5.3.C. Překonání odporu
Kurz 5.4.
Tání
5.4.A. Cíle změny
5.4.B. Cesta změny
5.4.C. Zavedení změny
Kurz 5.5.
Zamrazení
5.5.A. Kontrola změny
5.5.B. Hodnocení změny
5.5.C. Ukončení změny
Aktuality
Přečtěte si aktuální zprávy
Directors Index
Hodnocení vašich vědomostí
Analýza vzdělávacích potřeb
Získejte vzdělávací plán pro vaši firmu zdarma!
O nás | Certifikáty | Klientské centrum | Jak zakoupit studium? | Zpravodaj | Přihlášení Můj Directors | Ochrana osobních údajů | Podmínky užití
Copyright © 1997 - 2017 Directors.cz, All rights reserved