Directors.cz
Hledat Hledat
Directors - studium managementu on-line.
Jen vy rozhodujete co, kdy, kde a jakým způsobem se budete učit.
Nápověda

Zde najdete návody
a tipy na používání vortálu
Directors a další odpovědi
na nejčastější dotazy.

více


Klientské centrum

Máte otázku, připomínku
ke studiu či námět
na zlepšení? Zde máte
možnost kontaktovat
naše specialisty.

více


Aktuality

Přečtěte si aktuální zprávy.

více


Obsah studia

Získejte znalosti na úrovni
titulu MBA, ale bez nutnosti
studia v anglickém jazyce,
zato v co nejkratším čas-
ovém rámci a za zlomek
ceny zaplacené v některé
renomované škole.

více


Certifikáty

Získejte nejen úřední doklad MŠMT, ale i ceněný závě-
rečný diplom opravňující k užívání titulu DiM!

více


Newsletter

Chcete se rychle a stručně dozvědět více informací o studiu u nás? Stáhněte si newsletter ve formátu PDF.

stáhnout

Osvěta a charita
Podle naší filozofie by studium managementu nemělo být určeno jen úzké skupině manažerů, ale mělo by být co nejdostupnější. Proto se dlouhodobě a systematicky zaměřujeme na pomoc znevýhodněným osobám.
Nadace Rakovina věc veřejná
Jsme partnerem Nadace Rakovina věc veřejná, jejíž hlavním cílem je financování výzkumu nových protinádorových léčiv a diagnostiky nádorových onemocnění . Firma Directors se podílí na zajímavém projekt "Cena Nadi Urbánkové - pošli příběh“. Cílem projektu je podělit se prostřednictvím zaslaných příběhů od lidí ze všech koutů ČR o vlastní zkušenosti s nemocí jménem rakovina, a tím motivovat ostatní. V rámci tohoto projektu jsou připraveny pro všechny zajímavé workshopy, kde se lidé mimo jiné dozví nové informace týkající se výzkumu nových protinádorových léčiv, potkají nové přátele, ale také se pobaví. Nejinspirativnější příběh bude oceněn a osobně předán zpěvačkou a herečkou Naďou Urbánkovou, která má s touto zákeřnou nemocí zkušenosti.
Od spuštění vzdělávacího vortálu Directors se snažíme provádět osvětu v oblasti vzdělávání managementu.
Directors Index
Tento ukazatel se zabývá stavem úrovně vzdělání vedoucích pracovníků ve všech klíčových oblastech manažerských disciplin. Naším cílem pro pravidelné zveřejňování výsledků Directors Indexu je, aby si majitelé českých firem uvědomili význam úrovně vzdělání svých manažerů, a to ve vztahu k úspěchům či neúspěchům svých firem. Firmy, které jsou schopny určit své silné a slabé stránky a následně vzdělávat své vedoucí pracovníky v klíčových manažerských oblastech jsou schopny lépe poznat a flexibilně reagovat na podnikatelské příležitosti a tím obstát v dnešní silné konkurenci.
Ředitelský test
Tento test je komplexní vstupní zkouškou manažerských vědomostí a pomáhá nahlédnout na možné problémy v budoucí manažerské kariéře. Test je zpřístupněn zcela ZDARMA.
Analýza vzdělávacích potřeb
Tato analýza je určena malým firmám, které nemají personální útvar ani specializovaného personalistu, nebo personalistům, kteří by chtěli jednoduše, rychle a hlavně ZDARMA zjistit, jakým směrem by se měl každý vedoucí pracovník rozvíjet a co je konkrétně potřeba ve firmě z manažerských vědomostí nejvíce posilovat. Jen tak se vynaloží efektivně finanční prostředky určené na vzdělávání.
Modul 1.
Podnikání vaší firmy
1.1. Proč studovat management
1.2. Strategická podpora
1.3. Systémová podpora
1.4. Personální podpora
1.5. Zavedení změn
Modul 2.
Strategická podpora
Kurz 2.1.
Podnikatelský záměr
2.1.A. Vize firmy
2.1.B. Poslání firmy
2.1.C. Strategie firmy
Kurz 2.2.
Produkt
2.2.A. Portfolio produktů
2.2.B. Životní cyklus produktů
2.2.C. Vrstvy produktů
Kurz 2.3.
Cena
2.3.A. Cenová politika
2.3.B. Tvorba ceny
2.3.C. Přizpůsobení ceny
Kurz 2.4.
Distribuce
2.4.A. Druhy distributorů
2.4.B. Hloubka distribuční cesty
2.4.C. Šířka distribuční cesty
Kurz 2.5.
Komunikace
2.5.A. Komunikační proces
2.5.B. Komunikační prostředky
2.5.C. Komunikační sdělení
Modul 3.
Systémová podpora
Kurz 3.1.
Vnitřní členění firmy
3.1.A. Struktura firmy
3.1.B. Seskupování práce
3.1.C. Dimenze struktury
Kurz 3.2.
Atmosféra firmy
3.2.A. Kultura firmy
3.2.B. Dodržování smluv
3.2.C. Řešení konfliktů
Kurz 3.3.
Vedení firmy
3.3.A. Styl vedení
3.3.B. Interpersonální komunikace
3.3.C. Využití moci
Kurz 3.4.
Firemní operace
3.4.A. Úspornost operací
3.4.B. Účinnost operací
3.4.C. Účelnost operací
Kurz 3.5.
Finanční řízení firmy
3.5.A. Finanční účetnictví
3.5.B. Provozní účetnictví
3.5.C. Manažerské účetnictví
Modul 4.
Personální podpora
Kurz 4.1.
Práce se skupinou
4.1.A. Vztahy ve skupině
4.1.B. Vývojové fáze skupiny
4.1.C. Složení skupiny
Kurz 4.2.
Personální řízení
4.2.A. Analýza pracovních míst
4.2.B. Personální plán
4.2.C. Manažerský audit
Kurz 4.3.
Personální zabezpečování
4.3.A. Vyhledávání a získávání
4.3.B. Výběr a přijímání
4.3.C. Uvolňování
Kurz 4.4.
Personální administrace
4.4.A. Hodnocení
4.4.B. Odměňování
4.4.C. Motivace
Kurz 4.5.
Personální rozvoj
4.5.A. Vzdělávání a výcvik
4.5.B. Řízení znalostí
4.5.C. Péče a vztahy
Modul 5.
Zavedení změn
Kurz 5.1.
Definice problému
5.1.A. Závažnost problému
5.1.B. Složitost problému
5.1.C. Rozhodovací analýza
Kurz 5.2.
Diagnóza změny
5.2.A. Znalost externích dat
5.2.B. Znalost interních dat
5.2.C. Situační analýza
Kurz 5.3.
Rozmrazení
5.3.A. Identifikace stran
5.3.B. Odpor vůči změně
5.3.C. Překonání odporu
Kurz 5.4.
Tání
5.4.A. Cíle změny
5.4.B. Cesta změny
5.4.C. Zavedení změny
Kurz 5.5.
Zamrazení
5.5.A. Kontrola změny
5.5.B. Hodnocení změny
5.5.C. Ukončení změny
Aktuality
Přečtěte si aktuální zprávy
Directors Index
Hodnocení vašich vědomostí
Analýza vzdělávacích potřeb
Získejte vzdělávací plán pro vaši firmu zdarma!
O nás | Certifikáty | Klientské centrum | Jak zakoupit studium? | Zpravodaj | Přihlášení Můj Directors | Ochrana osobních údajů | Podmínky užití
Copyright © 1997 - 2017 Directors.cz, All rights reserved