Directors.cz
Hledat Hledat
Directors - studium managementu on-line.
Jen vy rozhodujete co, kdy, kde a jakým způsobem se budete učit.
Nápověda

Zde najdete návody
a tipy na používání vortálu
Directors a další odpovědi
na nejčastější dotazy.

více


Klientské centrum

Máte otázku, připomínku
ke studiu či námět
na zlepšení? Zde máte
možnost kontaktovat
naše specialisty.

více


Aktuality

Přečtěte si aktuální zprávy.

více


Obsah studia

Získejte znalosti na úrovni
titulu MBA, ale bez nutnosti
studia v anglickém jazyce,
zato v co nejkratším čas-
ovém rámci a za zlomek
ceny zaplacené v některé
renomované škole.

více


Certifikáty

Získejte nejen úřední doklad MŠMT, ale i ceněný závě-
rečný diplom opravňující k užívání titulu DiM!

více


Newsletter

Chcete se rychle a stručně dozvědět více informací o studiu u nás? Stáhněte si newsletter ve formátu PDF.

stáhnout

Directors Index

Vzdělaný zaměstnanec je základem prosperity každé firmy.
Prosperita firem je obecně poměřována dosaženými obchodními výsledky, ale za základ tohoto úspěchu můžeme považovat kompetence vedoucích pracovníků, kteří zajišťují dosažení firemních cílů. Tyto kompetence ale vyžadují, aby byli vedoucí pracovníci při práci vybaveni potřebnými znalostmi a používali adekvátní manažerské postupy. Existují totiž teoretické vědomosti, jejichž dobrá znalost zvyšuje jak bezpečnost manažérského rozhodování, tak šetří čas i duševní energii na ty stránky práce, které je třeba využít právě pro dosažení firemních cílů.
Nedostatek volných finančních zdrojů, především u drobných a malých firem ale vede k podceňování úlohy vzdělávání pracovníků, což v delším časovém horizontu může vést ke ztrátě jejich konkurenceschopnosti.

Ukazatel Directors Index se proto zabývá stavem úrovně vzdělání vedoucích pracovníků ve všech klíčových oblasti manažerských disciplin. Cílem zveřejňování výsledků ukazatele Directors Index je, aby si majitelé českých firem uvědomili význam úrovně vzdělání svých manažerů, a to ve vztahu k úspěchům či neúspěchům svých firem. Firmy, které jsou schopny určit své silné a slabé stránky a následně vzdělávat své vedoucí pracovníky v klíčových manažerských oblastech jsou schopny lépe poznat a flexibilně reagovat na podnikatelské příležitosti a tím obstát v dnešní silné konkurenci.

Ukazatel Directors Index se vypočítává jako vážená průměrná známka, kterou obdrží všichni testovaní manažeři v rámci vortálu Directors. Vývoj tohoto ukazatele v čase zobrazuje souhrnná tabulka, která je aktualizována na kvartální bázi.

Základem pro výpočet ukazatele Directors Index je procentuální hodnocení všech vstupních testů, které jsou součástí elektronického systému vzdělávání Directors. V databázi testů se momentálně nachází 1.300 otázek, postihujících veškeré oblasti managementu. Dlouhodobě se sledují čtyři klíčové manažerské oblasti - Planning, Organizing, Directing, Controlling (oblasti naleznete vysvětleny v lekci 1.1 Proč studovat management). Systém hodnotí veškeré vstupní testy ve všech studijních lekcích tím, že začleňuje patřičné hodnocení klíčových manažerských oblastí pro potřeby ukazatele Directors Index.

Jak jsou na tom manažeři po pěti letech hodnocení ukazatele Directors Index? Ani po pěti letech pravidelného hodnocení ukazatele Directors Index se stav vědomostí českých manažerů nijak zásadně nezlepšuje. Testovaní čeští manažeři a manažerky nedosahují ani půlky doporučených vědomostí – průměrná hodnota ukazatele Directors Index je pouhých 49,43%! Více se o hodnocení ukazatele dozvíte po stažení letáčku Pět let hodnocení ukazatele Directors Index.
Modul 1.
Podnikání vaší firmy
1.1. Proč studovat management
1.2. Strategická podpora
1.3. Systémová podpora
1.4. Personální podpora
1.5. Zavedení změn
Modul 2.
Strategická podpora
Kurz 2.1.
Podnikatelský záměr
2.1.A. Vize firmy
2.1.B. Poslání firmy
2.1.C. Strategie firmy
Kurz 2.2.
Produkt
2.2.A. Portfolio produktů
2.2.B. Životní cyklus produktů
2.2.C. Vrstvy produktů
Kurz 2.3.
Cena
2.3.A. Cenová politika
2.3.B. Tvorba ceny
2.3.C. Přizpůsobení ceny
Kurz 2.4.
Distribuce
2.4.A. Druhy distributorů
2.4.B. Hloubka distribuční cesty
2.4.C. Šířka distribuční cesty
Kurz 2.5.
Komunikace
2.5.A. Komunikační proces
2.5.B. Komunikační prostředky
2.5.C. Komunikační sdělení
Modul 3.
Systémová podpora
Kurz 3.1.
Vnitřní členění firmy
3.1.A. Struktura firmy
3.1.B. Seskupování práce
3.1.C. Dimenze struktury
Kurz 3.2.
Atmosféra firmy
3.2.A. Kultura firmy
3.2.B. Dodržování smluv
3.2.C. Řešení konfliktů
Kurz 3.3.
Vedení firmy
3.3.A. Styl vedení
3.3.B. Interpersonální komunikace
3.3.C. Využití moci
Kurz 3.4.
Firemní operace
3.4.A. Úspornost operací
3.4.B. Účinnost operací
3.4.C. Účelnost operací
Kurz 3.5.
Finanční řízení firmy
3.5.A. Finanční účetnictví
3.5.B. Provozní účetnictví
3.5.C. Manažerské účetnictví
Modul 4.
Personální podpora
Kurz 4.1.
Práce se skupinou
4.1.A. Vztahy ve skupině
4.1.B. Vývojové fáze skupiny
4.1.C. Složení skupiny
Kurz 4.2.
Personální řízení
4.2.A. Analýza pracovních míst
4.2.B. Personální plán
4.2.C. Manažerský audit
Kurz 4.3.
Personální zabezpečování
4.3.A. Vyhledávání a získávání
4.3.B. Výběr a přijímání
4.3.C. Uvolňování
Kurz 4.4.
Personální administrace
4.4.A. Hodnocení
4.4.B. Odměňování
4.4.C. Motivace
Kurz 4.5.
Personální rozvoj
4.5.A. Vzdělávání a výcvik
4.5.B. Řízení znalostí
4.5.C. Péče a vztahy
Modul 5.
Zavedení změn
Kurz 5.1.
Definice problému
5.1.A. Závažnost problému
5.1.B. Složitost problému
5.1.C. Rozhodovací analýza
Kurz 5.2.
Diagnóza změny
5.2.A. Znalost externích dat
5.2.B. Znalost interních dat
5.2.C. Situační analýza
Kurz 5.3.
Rozmrazení
5.3.A. Identifikace stran
5.3.B. Odpor vůči změně
5.3.C. Překonání odporu
Kurz 5.4.
Tání
5.4.A. Cíle změny
5.4.B. Cesta změny
5.4.C. Zavedení změny
Kurz 5.5.
Zamrazení
5.5.A. Kontrola změny
5.5.B. Hodnocení změny
5.5.C. Ukončení změny
Aktuality
Přečtěte si aktuální zprávy
Directors Index
Hodnocení vašich vědomostí
Analýza vzdělávacích potřeb
Získejte vzdělávací plán pro vaši firmu zdarma!
O nás | Certifikáty | Klientské centrum | Jak zakoupit studium? | Zpravodaj | Přihlášení Můj Directors | Ochrana osobních údajů | Podmínky užití
Copyright © 1997 - 2017 Directors.cz, All rights reserved