Directors.cz
Hledat Hledat
Directors - studium managementu on-line.
Jen vy rozhodujete co, kdy, kde a jakým způsobem se budete učit.
Nápověda

Zde najdete návody
a tipy na používání vortálu
Directors a další odpovědi
na nejčastější dotazy.

více


Klientské centrum

Máte otázku, připomínku
ke studiu či námět
na zlepšení? Zde máte
možnost kontaktovat
naše specialisty.

více


Aktuality

Přečtěte si aktuální zprávy.

více


Obsah studia

Získejte znalosti na úrovni
titulu MBA, ale bez nutnosti
studia v anglickém jazyce,
zato v co nejkratším čas-
ovém rámci a za zlomek
ceny zaplacené v některé
renomované škole.

více


Certifikáty

Získejte nejen úřední doklad MŠMT, ale i ceněný závě-
rečný diplom opravňující k užívání titulu DiM!

více


Newsletter

Chcete se rychle a stručně dozvědět více informací o studiu u nás? Stáhněte si newsletter ve formátu PDF.

stáhnout

Nápověda
Zde můžete najít návody a tipy na používání vortálu Directors a další odpovědi na nejčastější dotazy.
Pro koho je studium určeno?
Jak si vybrat studijní lekce?
Lze si zkusit zdarma jednu studijní lekci?
Jak zakoupit studium?
Jak se přihlásit ke studiu?
Jak získat ztracené heslo?
Jak spustit objednané studium?
Jak studovat pomocí aplikace Ředitelský trenažér?
Kam vkládat aktivační klíče?
Jak získat certifikát IES?
Jak získat Osvědčení o absolvování rekvalifikačního programu MŠMT ČR?
Jak zkontrolovat pravost vydaných certifikátů?
Jak se přihlásit k odběru zpravodaje?
Jak zrušit odebírání zpravodaje?
Jak doporučit vortál Directrors přátelům?
Kde lze stáhnout Všeobecné obchodní podmínky (VOP) a Uživatelskou příručku (UP)?
Nevíte, jak nás kontaktovat v případě potíží?
Pro koho je studium určeno?
Studium na Directors.cz je určeno všem vedoucím pracovníkům, kteří by měli mít všeobecný přehled v oblasti managementu. Studují zde jak majitelé, ředitelé a vedoucí malých a středně velkých firem, tak začínající manažeři pracující v soukromém i státním sektoru. Na Directors se studuje bez jakýchkoliv zkoušek, také není vyžadováno žádné předchozí vzdělání, jen se doporučuje alespoň roční praxe v managementu. Účastníkem studia může být každý bez rozdílu vzdělání a věku, pokud je schopen na odpovídající úrovni samostatně studovat, ovládá základy informačních technologií a má vlastní zodpovědnost za vzdělávací postup a cíl, kterého chce dosáhnout.
Jak si vybrat studijní lekce?
Velkou výhodou vortálu Directors je stavebnicový způsob studia, kdy je možné si vybrat studium podle své potřeby. Studium se sice skládá z 65 lekcí, které jsou logicky rozděleny do 20 kurzů a 5 modulů, ale jednotlivé předměty si můžete vybrat libovolně a nebo na základě našeho doporučení pomocí Ředitelského testu. Je tak možné vystudovat jen některé lekce a měnit jejich pořadí podle svých pracovních potřeb, nebo dostudovat postupně všechny moduly a získat dokonalý přehled o řízení firmy. Studijní zátěž vedoucí k zisku závěrečného diplomu Diploma in Management (DiM) je stanovena na 130 hodin, ale protože studium je plně distanční, je pouze na studentovi, jakým způsobem si tento čas rozdělí.
Lze si zkusit zdarma jednu studijní lekci?
Začít lze kdykoli, tak proč ne hned? Nic neriskujte a nejprve si zdarma vyzkoušejte, zda vám studium vyhovuje. Lekce 1.1. Proč studovat management (Ukázková lekce zdarma), je zcela zdarma pro každého návštěvníka webu a po objednání vám na email přijde automaticky vygenerovaný aktivační klíč a vy můžete okamžitě začít studovat celou lekci.
U objednání dalších „placených“ lekcí vám v příloze e-mailu zašleme proforma fakturu, kterou je potřeba před vlastním studiem zaplatit! Ale i zde máte možnost spustit neplacenou část Ředitelského trenažéru – Uživatelskou příručku, Vstupní test a Cíl učiva. Po jejich zvládnutí a samozřejmě po zaplacení objednané lekce obdržíte emailem příslušný aktivační klíč, který je nutné vložit do požadovaného políčka na webové stránce trenažéru.
Jak zakoupit studium?
Výběr: Předpokládejme, že jste se v naší nabídce lekcí již zorientovali a máte vybráno přesně to, pro co jste přišli. Ať už máte zájem koupit lekci, kurz nebo celý modul, je nutné vše vložit do košíku.
Košík: V košíku máte dvě možnosti. Buď se rozhodnete vybrat ještě další lekce, v tom případě je pro vás určen odkaz „Vybrat další“. Případně můžete dokončit tuto objednávku kliknutím na odkaz „Pokračovat v objednávce“.
Údaje: V další části eshopu vás čeká vyplňování nezbytných dat. Až po vyplnění hvězdičkou označených položek ale bude možné pokračovat do další části. Poté se vám doručí potvrzující email s heslem do privátní části webu Můj Directors. V budoucnu jej využijete například pro spuštění lekce, navázání přerušeného studia, zjednodušení dalších objednávek nebo k vyzvednutí certifikátu o absolvování studia.
Platba: Následně potvrdíte způsob platby. V současné době je platba umožněna pouze běžným bezhotovostním převodem na účet. Poté vám bude e-mailem zaslána proforma faktura, ve které bude uvedeno číslo účtu a variabilní symbol objednávky.
Objednávka: V této části je nutné veškeré objednané položky zkontrolovat, poté přečíst a zaškrtnutím příslušného políčka odsouhlasit Všeobecné obchodní podmínky (VOP).
Spuštění: V okamžiku potvrzení objednávky máte možnost okamžitě spustit neplacenou část Ředitelského trenažéru – Uživatelskou příručku (UP), Vstupní test a Cíl učiva. Po jejich zvládnutí a samozřejmě po zaplacení objednané lekce obdržíte emailem příslušný aktivační klíč, který je nutné vložit do požadovaného políčka na webové stránce trenažéru.
Jak se přihlásit ke studiu?
Během nákupu studia vám bude vytvořen váš osobní uživatelský účet Můj Directors. Ten využijete nejen pro spuštění lekce, ale v budoucnu pro navázání přerušeného studia, zjednodušení dalších objednávek, ke změně vašich osobních údajů, nebo k vyzvednutí certifikátu o absolvování studia. Přihlášení je nutné provést kliknutím na odkaz Přihlášení Můj Directors umístěný v horní modré liště na adrese http://www.directors.cz. Pro přihlášení k účtu Můj Directors budete vždy používat vámi zadané přihlašovací údaje (přihlašovací e-mail a heslo), které jsme vám pro uložení zaslali na váš email.
Jak získat ztracené heslo?
Pokud jste s námi již studovali a zapomněli jste heslo, můžete si nechat vytvořit nové. Žádost o změnu hesla je nutné provést kliknutím na odkaz Přihlášení Můj Directors umístěný v horní modré liště na adrese http://www.directors.cz. Po zadání Vaší přihlašovací emailové adresy a potvrzení žádosti vám bude nové heslo obratem zasláno. K následné změně tohoto hesla využijte položku Nastavení účtu, kterou naleznete v rozbalovacím menu vašeho osobního účtu.
Jak spustit objednané studium?
Všimněte si, že po přihlášení k vašemu účtu Můj Directors se v horní modré liště objeví vaše přihlašovací jméno. Po jeho rozkliknutí se vám zobrazí nabídka, ze které můžete pohodlně ovládat nastavení vašeho osobního účtu. Po kliknutí na odkaz Spuštění lekce vám již nic nebrání v tom, abyste začali studovat objednanou lekci kliknutím na tlačítko Spustit.
Jak studovat pomocí aplikace Ředitelský trenažér?
Jedinečnou součástí výuky je Ředitelský trenažér, který se vám snaží přiblížit chod běžné firmy formou příběhu. Jedná se sice o značně zjednodušený model, kde si ale ověříte, co se stane, když se správně či nesprávně rozhodnete. Tato neobvyklá forma studia vede k tomu, že jste vtaženi přímo do děje a budete muset vystupovat v ředitelské roli a rozhodovat jménem ředitele Franka. To dává možnost nejen pracovat s novými informacemi, ale i tvůrčím způsobem přistupovat k teoretickému výkladu. Ředitelský trenažér je tedy učební simulace podnikatelského prostředí, která rozvíjí vaše strategické a analytické dovednosti a je tak vhodným mezistupněm mezi zvládnutím teorie a skutečným řízením firmy. Ředitelským trenažérem se postupuje v následujícím pořadí. Více viz Prohlídka ředitelského trenažéru.
Vstupní test: Prvně nám odpovídáte na několik náhodně vybraných otázek. V testu jde zejména o určení výchozí míry vašich znalostí probírané látky.
Cíl studia: Ten slouží jako úvod do celého příběhu. Zde začíná Frankův den a problémy, které s ním budete muset řešit.
Čítanka: Zde je podrobněji popsán problém ve Frankově firmě, který se nejvíce projevuje v právě probírané látce. Situace si ale žádá Frankovo – tedy vaše rozhodnutí a to i bez znalosti teorie.
Učebnice: Spolu s Frankem se v této části účastníte přednášky, kde se probírá daný problém a jeho nejefektivnější řešení. Čekají vás zde kontrolní otázky, tudíž se pečlivost věnovaná textu rozhodně vyplatí.
Závěr čítanky: Zde Frank aplikuje získané teoretické poznatky na jeho situaci a vy se tak dozvíte, zda a proč jste na otázky kladené v čítance odpovídali správně.
Cvičebnice: Zde dostanete možnost si opětovně teorii lekce procvičit, vytisknout a uložit mezi vaše studijní podklady.
Výstupní test: Nakonec odpovídáte na další část otázek vztahujících se k dané lekci. Na základě porovnání se vstupním testem si ponesete konečný výsledek zapsán v certifikátu.
Kam vkládat aktivační klíče?
V okamžiku přihlášení k vašemu účtu Můj Directors máte možnost okamžitě spustit neplacenou část Ředitelského trenažéru – Uživatelskou příručku, Vstupní test a Cíl učiva. Po jejich zvládnutí a samozřejmě po zaplacení objednané lekce obdržíte emailem příslušný aktivační klíč, který je nutné vložit do požadovaného políčka v rámci Ředitelského trenažéru. Po kontrole správnosti aktivačního klíče můžete pokračovat ve svém studiu. Upozorňujeme, že zakoupené aktivační klíče sice mají neomezenou časovou platnost, ale pro studium lekce je lze použít jen jednou.
Jak získat certifikát IES?
Studentům, kteří vystudovali všech 65 lekcí s velmi dobrým prospěchem (známka A), bude předán mezinárodní certifikát IES zdarma. Studenti s horším studijním prospěchem (známky B-E) mohou podle zájmu požádat také o vystavení certifikátu IES, který je ale již zpoplatněn částkou 60 €. Studenti se studijním prospěchem zakončeným známkou F nemají na certifikát IES žádný nárok.
Jak získat Osvědčení o absolvování rekvalifikačního programu MŠMT ČR?
Zisk Osvědčení o absolvování rekvalifikačního programu platí pouze pro studenty kombinovaného programu Directors Blended Learning. Jako první krok pro získání Osvědčení o absolvování rekvalifikačního programu Manager je nutné v průběhu objednávání vyplnit všechny povinné osobní údaje včetně vložení fotografie OP a rodného čísla!
V druhém kroku musíte vystudovat všech 65 studijních lekcí se známkou A-E. Po splnění těchto podmínek budete emailem vyzváni k dostavení se k závěrečné zkoušce před komisí. V případě, že jste získali známku F nemůžete být připuštěni k této závěrečné zkoušce.
Jak zkontrolovat pravost vydaných certifikátů?
Máte pochyby o pravosti nebo správnosti údajů na vydaných certifikátech Lesson certificate, Module certificate či Diploma in Management (DiM)? Ověření je nutné provést kliknutím na odkaz Ověření certifikátu umístěného v horní modré liště na adrese http://www.directors.cz. Následně je nutné zadat do políčka jedinečné číslo vydaného certifikátu tzv. Certification number a potvrdit kliknutím na odkaz Ověřit certifikát. Následně zjistíte veškerá data zapsaná na certifikátu v den vydání.
Jak se přihlásit k odběru zpravodaje?
Chcete si nechat zasílat příležitostně náš zpravodaj plný informací o dění nejen v naší firmě, ale i novinky, tipy a zajímavosti ze světa managementu? Objednání zpravodaje je nutné provést kliknutím na odkaz Zpravodaj umístěný v horní modré liště na adrese http://www.directors.cz. Následně je nutné zadat do prázdného políčka váš email a potvrdit stisknutím odkazu Přihlásit.
Jak zrušit odebírání zpravodaje?
Zrušení odběru zpravodaje provedete kliknutím na odkaz Zpravodaj umístěný v horní modré liště na adrese http://www.directors.cz a opětovným zadáním vaší emailové adresy do prázdného políčka a potvrzením na odkaz Odhlásit.
Jak doporučit vortál Directrors přátelům?
Jste spokojeni se studiem na vortálu Directors? Doporučte nás vašim přátelům či známým. Stačí vyplnit vaše jméno emailovou adresu, na kterou zašleme text: „Dobrý den, návštěvník vortálu Directors.cz [vaše jméno] by vás touto cestou chtěl upozornit na zajímavé možnosti distančního vzdělávání za pomoci internetu. Podívejte se na www.directors.cz a dozvíte se více. Hezký den, Tým Directors.cz“.
Kde lze stáhnout Všeobecné obchodní podmínky (VOP) a Uživatelskou příručku (UP)?
Všeobecné obchodní podmínky si můžete stáhnout zde a nebo také vždy před uzavřením objednávky v eshopu. Uživatelskou příručku si můžete stáhnout během studia v trenažéru nebo také přímo zde.
Nevíte, jak nás kontaktovat v případě potíží?
V rámci kupní smlouvy vám samozřejmě poskytujeme i poprodejní služby, které vám zprostředkujeme pomocí provozu linky Klientského centra. Tam vám nejdéle do 48 hodin poskytneme základní technickou podporu buď pomocí telefonu či prostřednictvím e-mailových zpráv. Pokud tedy budete mít s lekcí jakékoliv problémy, kontaktujte nás právě prostřednictvím tohoto centra. V popisu vady je nezbytné uvést identifikační číslo inkriminované lekce (variabilní číslo či aktivační klíč) a přesný popis vašeho problému. Naše Klientské centrum je tu pro vás v pracovní dny mezi 8:00 a 16:00. Pokud je vaše zpráva doručena později, lhůta dvou dnů se počítá od nejbližšího pracovního dne. Po vzájemné dohodě lze však výše uvedené termíny upravit a dohodnout jiné.
Modul 1.
Podnikání vaší firmy
1.1. Proč studovat management
1.2. Strategická podpora
1.3. Systémová podpora
1.4. Personální podpora
1.5. Zavedení změn
Modul 2.
Strategická podpora
Kurz 2.1.
Podnikatelský záměr
2.1.A. Vize firmy
2.1.B. Poslání firmy
2.1.C. Strategie firmy
Kurz 2.2.
Produkt
2.2.A. Portfolio produktů
2.2.B. Životní cyklus produktů
2.2.C. Vrstvy produktů
Kurz 2.3.
Cena
2.3.A. Cenová politika
2.3.B. Tvorba ceny
2.3.C. Přizpůsobení ceny
Kurz 2.4.
Distribuce
2.4.A. Druhy distributorů
2.4.B. Hloubka distribuční cesty
2.4.C. Šířka distribuční cesty
Kurz 2.5.
Komunikace
2.5.A. Komunikační proces
2.5.B. Komunikační prostředky
2.5.C. Komunikační sdělení
Modul 3.
Systémová podpora
Kurz 3.1.
Vnitřní členění firmy
3.1.A. Struktura firmy
3.1.B. Seskupování práce
3.1.C. Dimenze struktury
Kurz 3.2.
Atmosféra firmy
3.2.A. Kultura firmy
3.2.B. Dodržování smluv
3.2.C. Řešení konfliktů
Kurz 3.3.
Vedení firmy
3.3.A. Styl vedení
3.3.B. Interpersonální komunikace
3.3.C. Využití moci
Kurz 3.4.
Firemní operace
3.4.A. Úspornost operací
3.4.B. Účinnost operací
3.4.C. Účelnost operací
Kurz 3.5.
Finanční řízení firmy
3.5.A. Finanční účetnictví
3.5.B. Provozní účetnictví
3.5.C. Manažerské účetnictví
Modul 4.
Personální podpora
Kurz 4.1.
Práce se skupinou
4.1.A. Vztahy ve skupině
4.1.B. Vývojové fáze skupiny
4.1.C. Složení skupiny
Kurz 4.2.
Personální řízení
4.2.A. Analýza pracovních míst
4.2.B. Personální plán
4.2.C. Manažerský audit
Kurz 4.3.
Personální zabezpečování
4.3.A. Vyhledávání a získávání
4.3.B. Výběr a přijímání
4.3.C. Uvolňování
Kurz 4.4.
Personální administrace
4.4.A. Hodnocení
4.4.B. Odměňování
4.4.C. Motivace
Kurz 4.5.
Personální rozvoj
4.5.A. Vzdělávání a výcvik
4.5.B. Řízení znalostí
4.5.C. Péče a vztahy
Modul 5.
Zavedení změn
Kurz 5.1.
Definice problému
5.1.A. Závažnost problému
5.1.B. Složitost problému
5.1.C. Rozhodovací analýza
Kurz 5.2.
Diagnóza změny
5.2.A. Znalost externích dat
5.2.B. Znalost interních dat
5.2.C. Situační analýza
Kurz 5.3.
Rozmrazení
5.3.A. Identifikace stran
5.3.B. Odpor vůči změně
5.3.C. Překonání odporu
Kurz 5.4.
Tání
5.4.A. Cíle změny
5.4.B. Cesta změny
5.4.C. Zavedení změny
Kurz 5.5.
Zamrazení
5.5.A. Kontrola změny
5.5.B. Hodnocení změny
5.5.C. Ukončení změny
Aktuality
Přečtěte si aktuální zprávy
Directors Index
Hodnocení vašich vědomostí
Analýza vzdělávacích potřeb
Získejte vzdělávací plán pro vaši firmu zdarma!
O nás | Certifikáty | Klientské centrum | Jak zakoupit studium? | Zpravodaj | Přihlášení Můj Directors | Ochrana osobních údajů | Podmínky užití
Copyright © 1997 - 2017 Directors.cz, All rights reserved