Directors.cz
Hledat Hledat
Directors - studium managementu on-line.
Jen vy rozhodujete co, kdy, kde a jakým způsobem se budete učit.
Nápověda

Zde najdete návody
a tipy na používání vortálu
Directors a další odpovědi
na nejčastější dotazy.

více


Klientské centrum

Máte otázku, připomínku
ke studiu či námět
na zlepšení? Zde máte
možnost kontaktovat
naše specialisty.

více


Aktuality

Přečtěte si aktuální zprávy.

více


Obsah studia

Získejte znalosti na úrovni
titulu MBA, ale bez nutnosti
studia v anglickém jazyce,
zato v co nejkratším čas-
ovém rámci a za zlomek
ceny zaplacené v některé
renomované škole.

více


Certifikáty

Získejte nejen úřední doklad MŠMT, ale i ceněný závě-
rečný diplom opravňující k užívání titulu DiM!

více


Newsletter

Chcete se rychle a stručně dozvědět více informací o studiu u nás? Stáhněte si newsletter ve formátu PDF.

stáhnout

O nás
Nejsme jen další vzdělávacní institucí v řadě, ale měníme způsob uvažování o studiu managementu. Jsme instituce, která nabízí on-line studijní prostředí, ve kterém si může student sám vybrat nejen čas a místo studia, ale i cenu, tempo, délku studia a také obsah studia podle své individuální potřeby. Vytváříme takové studijní podmínky, aby se každý mohl vzdělávat v oblasti managementu a mohl se plně spolupodílet na svém manažerském rozvoji. Kvalitu nabízených služeb v dokonale sehraném týmu dokládá zisk poměrně náročných certifikací od mezinárodních akreditačních firem a státních institucí. Můžeme Vám nabídnout studijní program, lektorský a realizační tým, způsob výuky a systém řízení kvality, který vyhovuje evropským požadavkům na špičkovou manažerskou školu.
MŠMT Jsme držitelé akreditace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR v oblasti manažerského on-line vzdělávání. Zisku akreditace předcházelo prověření vzdělávací osnovy, způsobilosti lektorů a materiálního vybavení. Vzdělávací program Directors nyní odpovídá obsahově i formálně zákonným požadavkům manažerského typu studia. Akreditace MŠMT je tak dalším vyjádření kvality on-line vzdělávání.
MŠMT na základě zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů akredituje rekvalifikační kurzy, které připravují k výkonu konkrétní pracovní činnosti uplatnitelné na trhu práce nebo připravují k získání konkrétních pracovních dovedností. Na závěr studia nabízíme písemnou rekvalifikační zkoušku s možností získání Osvědčení o rekvalifikaci (platí pouze pro studenty kombinovaného programu Directors Blended Learning). Tento úřední doklad má celostátní a časově neomezenou platnost a nahrazuje odborné vzdělání pro pracovní činnost „Manager“. Student má poté větší možnost získat dobré zaměstnání nebo se seberealizovat jako podnikatel.
AAHEA Jsme členem americké asociace pro vysokoškolské vzdělávání a akreditaci - American Association for Higher Education & Accreditation, Inc. se sídlem ve Washingtonu, DC. AAHEA je nejstarší nezisková organizace v USA, která se věnuje rozvoji vysokého školství. Působí více než 140 let a jejími členy jsou přední vzdělávací instituce a univerzity. Naším cílem je zajistit průběžné zvyšování kvality poskytovaného on-line manažerského vzdělávání na vortálu Directors.


Directors, s.r.o.
Administrativní sídlo
K Palečku 50
Praha 9
IČO: 24799432
Telefon: +420 737 905 806

E-mail:
obchodni.oddeleni@directors.cz

E-mail:
studijni.oddeleni@directors.cz
Directors, s.r.o.
Technické sídlo
Nagano Office and Technology Park
Housingové centrum
U Nákladového nádraží, Praha 3

E-mail:
technicke.oddeleni@directors.cz
Modul 1.
Podnikání vaší firmy
1.1. Proč studovat management
1.2. Strategická podpora
1.3. Systémová podpora
1.4. Personální podpora
1.5. Zavedení změn
Modul 2.
Strategická podpora
Kurz 2.1.
Podnikatelský záměr
2.1.A. Vize firmy
2.1.B. Poslání firmy
2.1.C. Strategie firmy
Kurz 2.2.
Produkt
2.2.A. Portfolio produktů
2.2.B. Životní cyklus produktů
2.2.C. Vrstvy produktů
Kurz 2.3.
Cena
2.3.A. Cenová politika
2.3.B. Tvorba ceny
2.3.C. Přizpůsobení ceny
Kurz 2.4.
Distribuce
2.4.A. Druhy distributorů
2.4.B. Hloubka distribuční cesty
2.4.C. Šířka distribuční cesty
Kurz 2.5.
Komunikace
2.5.A. Komunikační proces
2.5.B. Komunikační prostředky
2.5.C. Komunikační sdělení
Modul 3.
Systémová podpora
Kurz 3.1.
Vnitřní členění firmy
3.1.A. Struktura firmy
3.1.B. Seskupování práce
3.1.C. Dimenze struktury
Kurz 3.2.
Atmosféra firmy
3.2.A. Kultura firmy
3.2.B. Dodržování smluv
3.2.C. Řešení konfliktů
Kurz 3.3.
Vedení firmy
3.3.A. Styl vedení
3.3.B. Interpersonální komunikace
3.3.C. Využití moci
Kurz 3.4.
Firemní operace
3.4.A. Úspornost operací
3.4.B. Účinnost operací
3.4.C. Účelnost operací
Kurz 3.5.
Finanční řízení firmy
3.5.A. Finanční účetnictví
3.5.B. Provozní účetnictví
3.5.C. Manažerské účetnictví
Modul 4.
Personální podpora
Kurz 4.1.
Práce se skupinou
4.1.A. Vztahy ve skupině
4.1.B. Vývojové fáze skupiny
4.1.C. Složení skupiny
Kurz 4.2.
Personální řízení
4.2.A. Analýza pracovních míst
4.2.B. Personální plán
4.2.C. Manažerský audit
Kurz 4.3.
Personální zabezpečování
4.3.A. Vyhledávání a získávání
4.3.B. Výběr a přijímání
4.3.C. Uvolňování
Kurz 4.4.
Personální administrace
4.4.A. Hodnocení
4.4.B. Odměňování
4.4.C. Motivace
Kurz 4.5.
Personální rozvoj
4.5.A. Vzdělávání a výcvik
4.5.B. Řízení znalostí
4.5.C. Péče a vztahy
Modul 5.
Zavedení změn
Kurz 5.1.
Definice problému
5.1.A. Závažnost problému
5.1.B. Složitost problému
5.1.C. Rozhodovací analýza
Kurz 5.2.
Diagnóza změny
5.2.A. Znalost externích dat
5.2.B. Znalost interních dat
5.2.C. Situační analýza
Kurz 5.3.
Rozmrazení
5.3.A. Identifikace stran
5.3.B. Odpor vůči změně
5.3.C. Překonání odporu
Kurz 5.4.
Tání
5.4.A. Cíle změny
5.4.B. Cesta změny
5.4.C. Zavedení změny
Kurz 5.5.
Zamrazení
5.5.A. Kontrola změny
5.5.B. Hodnocení změny
5.5.C. Ukončení změny
Aktuality
Přečtěte si aktuální zprávy
Directors Index
Hodnocení vašich vědomostí
Analýza vzdělávacích potřeb
Získejte vzdělávací plán pro vaši firmu zdarma!
O nás | Certifikáty | Klientské centrum | Jak zakoupit studium? | Zpravodaj | Přihlášení Můj Directors | Ochrana osobních údajů | Podmínky užití
Copyright © 1997 - 2017 Directors.cz, All rights reserved